Датум:
март 17, 2024
2024-03-17T00:00:00+01:00
2024-03-18T00:00:00+01:00

Носител:  Завод и музеј – Охрид во сорабтока со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.