Датум:
март 30, 2024
2024-03-30T00:00:00+01:00
2024-03-31T00:00:00+01:00

Носител: МАНУ, Историски архив П.Е Охрид,  Завод и музеј – Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија