Датум:
август 14, 2019 – август 16, 2019
2019-08-14T00:00:00+02:00
2019-08-17T00:00:00+02:00
Локација:
ПЛОШТАД „КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“

Ohrid craft expo. Целта на манифестацијата „Ohrid craft expo“ е да го промовира занаетчиството и занаетчиите, односно нивните производи и услуги, да го доближи занаетчиството до младите луѓе, до граѓаните и до институциите, да поттикне континуирана кампања за промоција на занаетчиството како фактор за економски развој, за зачувување на традицијата и културата на нашата земја, како и можност за подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните кои се занимаваат со занаетчиска дејност