Датум:
мај 9, 2021
2021-05-09T00:00:00+02:00
2021-05-10T00:00:00+02:00

Носител: Сојуз на борци; основни училишта; амбасадите на земјите членки во ЕУ во Република Северна Македонија во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.