Датум:
февруари 9, 2020
2020-02-09T00:00:00+01:00
2020-02-10T00:00:00+01:00

Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев, Завод и музеј Охрид,  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.