Датум:
август 20, 2021 – август 22, 2021
2021-08-20T00:00:00+02:00
2021-08-23T00:00:00+02:00
ПОЕТСКА  НОЌ ВО  ВЕЛЕСТОВО
Ревија Поетска ноќ во Велестово бр. 21 

Носител: Здружение Поетска ноќ Велестово”, Комисија за одбележување празници и манифестации и доделувања  награди и признанија.