Датум:
март 25, 2022
2022-03-25T00:00:00+01:00
2022-03-26T00:00:00+01:00

Носител: НУ “Центар за култура”; НУ Градска библиотека “Григор Прличев”; ООУ “Григор Прличев”; Завод и  музеј – Охрид и Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија